Što je novo?

Porezna reforma 2024. - Umanjenje osnovice za plaćanje doprinosa

Primjena počinje u siječnju 2024. - isplata plaće za prosinac 2023. 

Izmjene Zakona o porezu na dohodak stupile su na snagu  1. 12. 2023. godine.
Promjene navodim prema redoslijedu kako bi bilo lakše pratiti. 

Umanjenje osnovice za plaćanje doprinosa za MIO I stup - bruto plaća do 700,00 € 

Bruto mjesečna plaća do 700,00 € ima fiksno umanjenje osnovice za obračun doprinosa za MIO I stup koje iznosi 300,00 €.
Drugim riječima doprinos za MIO I stup neće se obračunavati na osnovicu od 700,00 € kako je to bilo do sada nego na umanjenu osnovicu od 400,00 € 

Primjeri obračuna

primjer umanjenja osnovice do 700 €

Ovo umanjenje se provodi neovisno o broju radnih dana npr. ako je djelatnik počeo raditi u tom mjesecu ili mu je završio radni odnos u tom mjesecu, isto tako provodi se bez obzira je li djelatnik prijavljen na puno ili nepuno radno vrijeme.

Umanjenje osnovice za plaćanje doprinosa ako je bruto mjesečna plaća od 700,01 – 1300,00 € 

Iznos umanjenja osnovice za plaće od 700,01 € do 1.300,00 € izračunava se prema sljedećoj formuli:
od 1.300,00 € oduzme se mjesečni iznos bruto plaće te se preostala razlika pomnoži s 0,5. 
Za iznos koji smo dobili gornjim izračunom umanjuje se osnovica te se od te umanjene osnovice obračunava 15% doprinosa za MIO I stup. 

Primjeri obračuna 

Primjeri umanjenja osnovice od 701 - 1300  e

Za bruto plaće u mjesečnom iznosu iznad 1.300,00 € NEMA UMANJENJA osnovice za doprinos MIO I stup 

Specifičnost za radnike koji rade kod više poslodavaca

Radnici koji rade kod dva poslodavca ostvaruju pravo na umanjenje samo ako zbroj bruto plaća kod oba poslodavca NE PRELAZI 1.300,00 €.
Takvom radniku mogu se primijeniti umanjenja osnovice u alikvotnom dijelu primanja kod svakog poslodavca.

Da bi se moglo primijeniti umanjenje osnovice  u tom slučaju, potrebno je od zaposlenika prije obračuna plaće dobiti izjavu o iznosu bruto plaće kod drugog poslodavca .
Bez izjave o visini bruto plaće kod drugog poslodavca umanjenje osnovice NE SMIJE se primijeniti.

Bitne napomene

  1. Minimalna plaća za radnike koji rade puno radno vrijeme od 1. 1. 2024. povećava se sa 700,00 € na 840,00 € tako da se fiksni iznos neće moći koristiti u obračunu plaće za siječanj 2024.
    Za obračun plaće za prosinac 2023. još uvijek vrijedi minimalna plaća od 700,00 € 
  2. Umanjenje osnovice za obračun doprinosa za MIO I stup može se primijeniti samo za isplate koje se smatraju plaćom za redovan rad.