Što je novo?

Poreznim promjenama koje su stupile na snagu 1. siječnja 2024. a odnose se na Porez na dobit  zaokruženi su iznosi za primjenu stopa u €, koji su zbog konverzije bili prilično nepraktični:

Porezna reforma 2024. - Ostale vrste prihoda i neoporezivi primici

Ostale vrste prihoda / konačni dohoci

Poreznom reformom 2024. godine povećane su stope poreza na ostale vrste prihoda koje se smatraju konačnim dohotkom.
Pod tim pojmom se smatraju prihodi od imovine i imovinskih prava (najam), prihodi od kapitala (npr. kamate na dane zajmove svojim tvrtkama) te prihodi od kapitalne dobiti.

Porezna reforma 2024. - Osobni odbici, porez i prirez

Osobni odbici

Porezna reforma 2024. god. u dijelu koji se odnosi na osobne odbitke donijela je dvije značajne promjene:

  1. Osnovni osobni odbitak radnika povećava se sa 530,90 € na 560,00 €.
  2. Mijenjaju se koeficijenti koji se koriste za izračun uvećanja osnovnog osobnog odbitka za uzdržavane članove obitelji

Porezna reforma 2024. - Umanjenje osnovice za plaćanje doprinosa

Primjena počinje u siječnju 2024. - isplata plaće za prosinac 2023. 

Izmjene Zakona o porezu na dohodak stupile su na snagu  1. 12. 2023. godine.
Promjene navodim prema redoslijedu kako bi bilo lakše pratiti. 

Novi uvjet za priznavanje  pretporeza po primljenim računima od 01.12.2022.

Od 01.12.21022. godine primjenjuje se novi uvjet za priznavanje  pretporeza po primljenim računima od obveznika koji utvrđuju obvezu PDV-a prema naplati .