Što je novo?

Porezna reforma 2024. - Osobni odbici, porez i prirez

Osobni odbici

Porezna reforma 2024. god. u dijelu koji se odnosi na osobne odbitke donijela je dvije značajne promjene:

  1. Osnovni osobni odbitak radnika povećava se sa 530,90 € na 560,00 €.
  2. Mijenjaju se koeficijenti koji se koriste za izračun uvećanja osnovnog osobnog odbitka za uzdržavane članove obitelji

Do sada se se obračunavali koeficijenti za uzdržavane članove na fiksni iznos od 331,80 €  npr za prvo dijete 0,7 koeficijent na 331,81 =  232,26 i to je bio iznos za koji se uvećavao osnovni osobni odbitak.
 
Sada su koeficijenti promijenjeni i računaju se na osnovni osobni odbitak odnosno na 560,00 € pa se tako osobni odbitak za prvo dijete izračunava na način da se koeficijent 0,5 pomnoži s osnovnim osobnim odbitkom 560,00 € te se za dobiveni rezulatat 280,00 € poveća osnovni osobni odbitak:
Formula:
560,00 x 0,5 = 280,00 
280,00 + 560,00 = 840,00 (ukupni osobni odbitak za radnika s jednim djetetom)
 
Sve promjene možete vidjeti u tablici:

Do 31.12.2023.
Koeficijenti i svote prema osnovici osobnog odbitka od 331,81 €
Od 01.01.2024.
Koeficijenti i svote prema osobnom odbitku od
560,00 €
Opis Koef. Iznos Koef. Iznos
Osnovni osobni odbitak 1,6 530,90 € - 560,00 €
Uzdržavani član 0,7 232,27 € 0,5 280,00 €
1. dijete 0,7 232,27 € 0,5 280,00 €
2. dijete 1,0 331,81 € 0,7 392,00 €
3. dijete 1,4 464,53 € 1,0 560,00 €
4. dijete 1,9 630,44 € 1,4 784,00 €
5. dijete 2,5 829,53 € 1,9 1.064,00 €
6. dijete 3,2 1.061,79 € 2,5 1.400,00 €
7. dijete 4,0 1.327,24 € 3,2 1.720,00 €
8. dijete 4,9 1.625,87 € 4,0 2.240,00 €
9. dijete 5,9 1,957,68 € 4,9 2,744,00 €
Invalidnost 0,4 132,72 € 0,3 168,00 €
Invalidnost 100% 1,5 497,72 € 1,0 560,00 €

Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada

Prema novim izmjenama poreza na dohodak ukidaju se prirezi kao prihodi lokalne samouprave. 
Kako bi se nadomjestio ukinuti prirez gradovi i općine samostalno odlučuju od visini poreznih stopa za sve godišnje dohotke. 

Određen je veći raspon viših i nižih poreznih stopa, ovisno o veličini jedinice lokalne samouprave 
Niža stopa primjenjuje se na oporezivi dohodak do 4200,00 eur a viša stopa na oporezivi dohodak iznad 4200,00 eur 
(Oporezivi dohodak se izračunava tako da se od bruto plaće oduzmu doprinosi za MIO I i II stup te se ostatak umanji za iznos osobnog odbitka radnika. )

Rasponi unutar kojih jedinice lokalne uprave mogu izglasati visinu poreza na dohodak su:

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave Porezni razred do 4.200,00 € Porezni razred iznad 4.200,00 €
1. Općina Niža stopa u granicama od 15 % do 22% Viša stopa u granicama od 25 % do 33%
 2. Grad s manje od 30.000 stanovnika Niža stopa u granicama od 15 % do 22,40% Viša stopa u granicama od 25 % do 33,60%
3. Grad s više od 30.000 stanovnika Niža stopa u granicama od 15 % do 23% Viša stopa u granicama od 25 % do 34,50%
4. Grad Zagreb Niža stopa u granicama od 15 % do 23,60% Viša stopa u granicama od 25 % do 34,50%

Grad Zagreb je izglasao 23,60% za nižu stopu 

Ukoliko predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave ne donese odluku u propisanom roku, primjenjivat će se porezne stope od 20% i 30%.