Korisne informacije

Osobni odbici i porezni razredi

  • Zadnja izmjena: 02.01.2023.

Osobni odbitak

Osobni odbitak poreznog obveznika je neoporezivi dio dohotka. 
Osnovica osobnog odbitka iznosi 331,81 € (2.500,00 kn).

Osobni odbitak Koeficijent Mjesečni iznos Godišnji iznos
Osnovni osobni odbitak 1 1,6    530,90 € (4.000,00 kn) 6.370,69 € (48.000,00 kn)
Uzdržavani članovi uže obitelji i bivši bračni drug za kojeg se plaća alimentacija 0,7   232,26 € (1.750,00 kn) 2.787,18 € (21.000,00 kn)
Prvo dijete 0,7   232,26 € (1.750,00 kn) 2.787,18 € (21.000,00 kn)
Drugo dijete 1,0   331,81 € (2.500,00 kn) 3.981,69 € (30.000,00 kn)
Treće dijete 1,4   464,53 € (3.500,00 kn) 5.574,36 € (42.000,00 kn)
Četvrto dijete 1,9   630,43 € (4.750,00 kn) 7.565,20 € (57.000,00 kn)
Peto dijete  2,5   829,52 € (6.250,00 kn) 9.954,21 € (75.000,00 kn)
Šesto dijete 3,2   1.061,78 € (8.000,00 kn) 12.741,39 € (96.000,00 kn)
Sedmo dijete 4,0   1.327,23 € (10.000,00 kn) 15.926,74 € (120.000,00 kn)
Osmo dijete 4,9   1.625,85 € (12.250,00 kn) 19.510,25 € (147.000,00 kn)
Deveto dijete 2 5,9   1.957,66 € (14.750,00 kn) 23.491,94 € (177.000,00 kn)
Porezni obveznik i svaki uzdržavani član uže obitelji i svako dijete, ako su osobe s invaliditetom 0,4   132,72 € (1.000,00 kn) 1.592,67 € (12.000,00 kn)
Porezni obveznik i svaki uzdržavani član uže obitelji i svako dijete ako su osobe kojima je rješenjem, na temelju posebnih propisa, utvrđena invalidnost po jednoj osnovi 100% i/ili koji radi invalidnosti imaju, na temelju posebnih propisa, pravo na tuđu pomoć i njegu 3 1,5   497,71 € (3.750,00​ kn) 5.972,53 € (45.000,00 kn)

1 Mjesečni osnovni osobni odbitak se izračunava kao koeficijent 1,6 osnovice osobnog odbitka (1,6 x 331,81 € (2.500,00 kn) = 530,90 € (4.000,00 kn))
2 Za svako daljnje uzdržavano dijete koeficijent osnovnoga osobnog odbitka progresivno se uvećava se za 1,1 … više u odnosu prema koeficijentu za prethodno dijete
3 U ovim slučajevima porezni obveznik ne može za sebe koristiti osobni odbitak za invalidnost (faktor 0,4), niti za uzdržavanu osobu


Stope poreza na dohodak u 2022. godini
Porezne stope Porezni razredi - mjesečno
20% do 3.981,69 € (30.000,00 kn)
30% iznad 3.981,69 € (30.000,00 kn)