Što je novo?

Porezna reforma 2024. - Porez na dobit

Poreznim promjenama koje su stupile na snagu 1. siječnja 2024. a odnose se na Porez na dobit  zaokruženi su iznosi za primjenu stopa u €, koji su zbog konverzije bili prilično nepraktični:

  • stopa od 10 % primjenjuje se na ostvareni prihod do 1.000.000,00 €
  • stopa od 18 % primjenjuje se na ostvareni prihod iznad 1.000.000,00 €

Novi iznosi vrijede od 1. siječnja 2024. godine i odnose se na obračun PD-a za 2024. 

Obračun Poreza na dobit za 2023. godinu radi se prema starim iznosima:

  • stopa od 10 % na ostvareni prihod do 995.421,06 €
  • stopa od 18 % na ostvareni prihod iznad 995.421,06 €

Promijenjena je valuta plaćanja poreza i povrata poreza po godišnjem obračunu i to na zadnji dan roka za predaju prijave poreza na dobit - 30.04.
To je dobra vijest za poduzetnike jer je do sada obveza za plaćanje nastajala s datumom predaje  što je posebno pogađalo poduzetnike koji bi završni račun htjeli predati prije 30.04. pa im je obaveza nastajala s danom predaje.
Sada ako se odlučite završni račun predati ranije (na primjer 31.03.) a imate poreznu obvezu po obračunu poreza na dobit za 2023. godinu, dospijeće obveze je 30.04.

Imovina - sitni inventar

Od 1. siječnja 2024. godine povećan je iznos kojim se, kod nabavke imovine, definira radi li se o sitnom inventaru koji u cijelosti čini trošak tekućeg razdoblja ili o dugotrajnoj imovini koja se mora amortizirati prema Pravilniku o amortizaciji.
Do sada se sitnim inventarom smatrala imovina čija vrijednost ne prelazi 464,53 € (3.500,00 kn) a od 1. siječnja 2024. godine taj je iznos povećan na 665,00 €.
U praksi to znači ako netko nabavi računalo u vrijednosti do 665,00 €, to računalo nije potrebno amortizirati 2-4 godine već taj iznos odmah može, u cijelosti, postati trošak tekućeg razdoblja.

Zaokružen je i iznos visine amortizacije koja se priznaje prilikom nabavke osobnih automobila.
Do 31. prosinca 2023. amortizacija se mogla priznati na vrijednost do 53.089,12 € (400.000,00 kn) a u 2024. godini  iznos je povećan na 54.000,00 €.
U praksi to znači sljedeće: ako je cijena osobnog automobila 60.000,00 € iznos do 54.000,00 € može se amortizirati tijekom amortizacijskog vijeka. 
Razlika od 6.000,00 € spada u porezno nepriznat rashod na koji se plaća porez na dobit. 

Darovanja u naravi i novcu do 2% ostvarenog prihoda

1. siječnja 2024. uvedena je i novost kod porezno priznatih rashoda darovanja u naravi i novcu, koja su učinjena u tuzemstvu za kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge općekorisne svrhe, u iznosu  do 2 % ostvarenog ukupnog prihoda.
Do 31. prosinca 2023. godine to se odnosilo na ukupni prihod prethodnog razdoblja a od 1. siječnja 2024. godine može se birati ukupni prihod prethodnog ili tekućeg razdoblja ako je ukupni prihod u tekućem razdoblju veći.


Ostale promjene:

  • ukinuto plaćanje poreza po odbitku na usluge poreznog i poslovnog savjetovanja i istraživanje tržišta 
  • primjena Direktive EU na Europski gospodarski prostor (Norveška, Island, Lihtenštajn), pri isplati kamate i autorskih naknada - oslobođenje od plaćanja poreza po odbitku 
  • stopa poreza po odbitku podignuta s 20 % na 25 % pri isplati naknada na područje nekooperativnih jurisdikcija prema EU popisu 
  • jasnije propisane odredbe prema kojima su darovanja porezno priznata u slučaju ako su veća od 2 % prihoda prethodne godine, ako je riječ o financiranju strateških projekata prema posebnim propisima ili strategijom nadležnih ministarstva na temelju Odluke nadležnog ministarstva uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske