Što je novo?

Novi iznosi neoporezivih primitaka od 01. listopada 2022

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o porezu na dohodak objavljen je u Narodnim novinama  br. 112/22. i poslodavci mogu od 1. listopada 2022. godine zaposlenicima isplaćivati povećane neoporezive primitke. 

U Pravilniku su objavljeni novi iznosi:
 

  • Neoporeziva prigodna nagrada (božićnica, regres i slično) za 2022. povećana je na 5.000,00 kn
  • Nagrada za radne rezultate iznosi 7.500,00 kuna
  • Novčana naknada za prehranu iznosi 6.000,00 kuna
  • Otpremnina za odlazak u mirovinu 10.000,00 kuna
  • Dar djetetu do 15 godina starosti 1.000,00 kuna
  • Dar u naravi 1.000,00 kuna naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe (JOPPD šifra 18) s 2,00 HRK/km na 3,00 HRK/km
  • otpremnine prilikom odlaska u mirovinu (JOPPD šifra 26) do 10.000,00 HRK.

Riječ je o primicima koji su ograničeni na godišnjoj razini i poslodavci mogu do kraja 2022. isplatiti razliku do nove neoporezive svote odnosno ukupni iznos primitka određen na godišnjoj razini po radniku.

Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe od 01. listopada iznosi 3,00 kuna po km.

Također, pri obračunu plaće u naravi koja se određuje prema stvarnom opsegu korištenja, tržišna vrijednost primitka se od 1. listopada 2022. određuje u visini 3,00 kn po kilometru relacija prijeđenih za privatne potrebe.

Od 1. siječnja 2023. izmijenjen je način određivanja neoporezive naknade za prehranu. Neoporezivi iznosi više neće biti određeni na godišnjoj nego na mjesečnoj razini i iznosit će 500,00 kn mjesečno u novcu odnosno 1.000,00 kn mjesečno ako se prehrana omogućava na temelju vjerodostojnih isprava. Pri tome će se moći odjednom neoporezivo isplatiti odnosno omogućiti primitak za više propuštenih mjeseci istog poreznog razdoblja, tj. moći se isplatiti za mjesece unatrag, ali više ne unaprijed.