Blog

U poslu nema demokracije!

U poslu nema demokracije!

Zanima me vaše mišljenje, kao i iskustva o ovoj temi.

Ja smatram da demokracija u poslu donosi anarhiju.

U poslu postoji hijerarhija, kojom se postavljaju rangovi odgovornosti i kojom se definira tko što radi.

Ako dozvolimo demokraciju, postoji velika šansa da će se sve raspasti.

Ne mislim pri tome da bi vlasnik trebao biti robovlasnik, već smatram da bi vlasnik/manager trebao biti taj koji će donositi odluke i za njih biti odgovoran.

Što vi mislite o tome?