Svi poslovni subjekti koji obavljaju bilo koji oblik registrirane djelatnosti neovisno o tome da li se radi o trgovačkom društvu, obrtniku, samostalnaoj djelatnosti i sl. obavezni su obaviti godišnji popis imovine i obveza usklađujući pri tome stvarno (zatečeno) stanje sa stanjem u knjigovodstvenim evidencijama.

Usklađenje U svakodnevnom radu često se događaju greške uslijed kojih se pojavljuje razlika između stvarnog i knjigovodstvenog stanja osobito na zalihama, potraživanjima i obvezama, koja tijekom vremena može narasti do značajnih iznosa ovisno o obimu poslovanja.
U praksi su te razlike često puta daleko veće nego mogućnost da se usklađenje obavi pomoću otpisa zaliha ili potraživanja jer su maksimalne stope otpisa regulirane odlukama HGK o dopuštenim manjkovima,  poreznim zakonima i drugim regulama.

Posljedica tih grešaka često zna biti prekomjerno plaćanje poreza a ukoliko se pribjegne prekomjernom otpisu, slučaju poreznog nadzora i kroz plaćanje visokih kazni.

Tvrtkama koje samostalno vode svoja robna i materijalna knjigovodstva a koje ne moraju nužno biti s nama u ugovornom odnosu, nudimo uslugu usklađivanja svih analitičkih evidencija zaliha trgovačkih roba, sirovina, materijala te zaliha gotovih prouzvoda.
U sklopu te usluge prema potrebi obavljamo obvezne i redovne inventurne popise a preama dogovoru možemo obaviti i periodične (preventivne) inventurne popise na temelju izabranih uzoraka kako bi se već prije obveznih godišnjih popisa utvrdile inventurne razlike, otkrio stvarni uzrok zbog kojeg su razlike nastale te u slučajevima u kojima su razlike nastale zbog pogrešne obrade dokumentacije, ispravljanjem grešaka one se mogu djelomično ili potpuno ukloniti.

Na taj način moguće je umanjiti ili u potpunosti izbjeći negativne posljedice koje proizlaze iz razlika utvrđenih pri godišnjem popisu zaliha.

Osim usklađenja stanja zaliha, tvrtkama s kojima nismo u ugovornom odnosu možemo ponuditi i usklađivanje analitičkih kartica kupaca i dobavljača, usklađivanje osnovnih sredstava i sitnog inventara za tekuću godinu i/ili unazad po godinama koliko god je potrebno.

Korisnički pretinac

Svim svojim ugovornim korisnicima nudimo mogućnost preuzimanja predanih obrazaca PDV, JOPPD, Financijskih izvješća i salda konti kartica, te izravnu komunikaciju putem korisničkog pretinca na ovoj stranici.