Naša usluga poslovnog savjetovanja temelji se na dugogodišnjem iskustvu, konstantnom stručnom usavršavanju i redovitom praćenju zakonskih izmjena zbog kojih se poslovanje svih nas odvija u izuzetno složenom okruženju.

 Poslovno savjetovanje obuhvaća sve segmente poslovanja počevši od savjeta vezano za početak obavljanja djelatnosti, preko pomoći pri odabiru pravnog oblika, savjeta vezano za unutarnju organizaciju, poreznih savjeta, planiranja, kupovine i prodaje osnovnih sredstava pa do preoblikovanja pravnog oblika, pripajanja drugim tvrtkama ili zatvaranja djelatnosti.

Poslovno savjetovanje U svrhu unaprijeđivanja poslovanja, nudimo Vam dubinsku analizu svih poslovnih funkcija unutar tvrtke, te pomaženo u postavljanju internih pravila i procedure (hodogrami) unutar operativnih funkcija sa ciljem ostvaranja veće profitabilnosti tvrtke.

Našim uslugama obuhvaćeno je i porezno savjetovanje za pravne i fizičke osobe s područja poreza na dohodak, poreza na dobit, poreza na dodanu vrijednost, poreznog postupka vezano za poslovanje unutar EU, trošarina, poreza na imovinu i drugih davanja.

Savjeti na upit:  postavite pitanje putem emaila i pokušati ćemo odgovoriti u što kraćem roku na jednostavne upite
Složenije upite također možete poslati putem emaila na koji ćete odgovor dobiti usmenim putem u vašim ili našim prostorijama uz prethodnu najavu za dogovor termina .

Korisnički pretinac

Svim svojim ugovornim korisnicima nudimo mogućnost preuzimanja predanih obrazaca PDV, JOPPD, Financijskih izvješća i salda konti kartica, te izravnu komunikaciju putem korisničkog pretinca na ovoj stranici.