SAMOSTALNE DJELATNOSTI OBRTA
I SLOBODNIH ZANIMANJA

u poreznom smislu potpuno su izjednačene te smo za njih pripremili paket usluga primjeren njihovim potrebama.

 

 • Ustrojavanje i vođenje svih poslovnih knjiga i evidencija obrtnika (slobodnog zanimanja):
  • knjiga primitaka i izdataka
  • knjiga ulaznih računa
  • knjiga izlaznih računa
 • ostale pomoćne evidencije u skladu s propisima i potrebama obrtnika (slobodnog zanimanja)
 • izrada popisa dugotrajne imovine
 • priprema i izrada mjesečnih i godišnjeg obracuna PDV-a
 • izrada poreznih prijava sa svim propisanim prilozima za utvrđivanje poreza na dohodak
 • izrada mjesečnih obračuna plaća radnika s propisanim doprinosima i porezima, te priprema i predaja obrazaca vezanih uz plaće