Osim standardnih knjigovodstvenih usluga postojećim korisnicima nudimo i

DODATNE USLUGE

prilagođene povremenim ili stalnim potrebama svakog pojedinog klijenta.

 Neke od tih usluga su:

 • unos naloga  u internet bankarstvo plaćanja za porezna davanja (porezi i doprinosi)
 • izrada financijskih izvješća za razdoblje kraće od poslovne godine na zahtjev:
  • banaka i drugih institucija,
  • vlasnika,
  • menadžera 
 • Analize poslovanja:
  • putem financijskih izvješća, izrada financijskih  pokazatelja poslovanja (profitabilnost, likvidnost, stabilnost financiranja, ekonomičnost)
 • Analiza odnosa bilančnih pozicija i pozicija u računu dobitka i gubitka (Ratio Analysis)
  • Horizontalna analiza (Horizontal Analysis)
  • Vertikalna analiza (Vertical Analysis
  • Analiza smjerova (trendova) performance
 • Analiza novčanih tijekova

Korisnički pretinac

Svim svojim ugovornim korisnicima nudimo mogućnost preuzimanja predanih obrazaca PDV, JOPPD, Financijskih izvješća i salda konti kartica, te izravnu komunikaciju putem korisničkog pretinca na ovoj stranici.