Trgovačka društva

 

Knjigovodstvene i računovodstvene usluge koje pružamo

  TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

obuhvaćaju vođenje poslovnih knjiga sukladno pozitivnim zakonskim propisima, uz primjenu Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (HSFI) i Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI)

 

Opširnije...

Neprofitne organizacije

 

Usluge koje pružamo

NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA

u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija odnose se na udruge i njihove saveze, zaklade, fundacije, ustanove, umjetničke organizacije, komore, sindikate, udruge poslodavaca, političke stranke, vjerske zajednice te sve druge pravne osobe kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti, za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitnog karaktera.

Opširnije...

e-usluge

     Svim svojim klijentima osigurali smo elektroničke usluge:

 1. podnošenje izvještaja nadležnim institucijama  elektronskim putem:
  • e-porezna,
  • e-uslugee-fina,
  • e-mirovinsko,
  • e-zdravstveno
 2. knjigovodstvene i računovodstvene usluge na daljinu - spajanjem na server klijenata
 3. predaja dokumentacije putem drop-box usluge
 4. preuzimanje dokumenata sa servera klijenta korištenjem Teamviewer-a
 5. usluge e-bankarstva

Korisnički pretinac

Svim svojim ugovornim korisnicima nudimo mogućnost preuzimanja predanih obrazaca PDV, JOPPD, Financijskih izvješća i salda konti kartica, te izravnu komunikaciju putem korisničkog pretinca na ovoj stranici.