Trgovačka društva

 

Knjigovodstvene i računovodstvene usluge koje pružamo

  TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

obuhvaćaju vođenje poslovnih knjiga sukladno pozitivnim zakonskim propisima, uz primjenu Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (HSFI) i Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI)

 

Opširnije...

Neprofitne organizacije

 

Usluge koje pružamo

NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA

u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija odnose se na udruge i njihove saveze, zaklade, fundacije, ustanove, umjetničke organizacije, komore, sindikate, udruge poslodavaca, političke stranke, vjerske zajednice te sve druge pravne osobe kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti, za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitnog karaktera.

Opširnije...

Poslovno savjetovanje

Naša usluga poslovnog savjetovanja temelji se na dugogodišnjem iskustvu, konstantnom stručnom usavršavanju i redovitom praćenju zakonskih izmjena zbog kojih se poslovanje svih nas odvija u izuzetno složenom okruženju.

Opširnije...

Outsourcing usluge

Outsourcing usluge Ukoliko želite izdvojiti određene operativne funkcije izvan svojih tvrtki kako bi održali tajnost određenih podataka nudimo Vam mogućnost izrade obračuna plaća, svih pratećih dokumenata te obavljanje platnog prometa za isplate plaća i davanja.

Osim obračuna plaća nudimo vam i mogućnost prijave / odjave radnika.

Usklade analitičkih evidencija

Svi poslovni subjekti koji obavljaju bilo koji oblik registrirane djelatnosti neovisno o tome da li se radi o trgovačkom društvu, obrtniku, samostalnaoj djelatnosti i sl. obavezni su obaviti godišnji popis imovine i obveza usklađujući pri tome stvarno (zatečeno) stanje sa stanjem u knjigovodstvenim evidencijama.

Opširnije...

e-usluge

     Svim svojim klijentima osigurali smo elektroničke usluge:

 1. podnošenje izvještaja nadležnim institucijama  elektronskim putem:
  • e-porezna,
  • e-uslugee-fina,
  • e-mirovinsko,
  • e-zdravstveno
 2. knjigovodstvene i računovodstvene usluge na daljinu - spajanjem na server klijenata
 3. predaja dokumentacije putem drop-box usluge
 4. preuzimanje dokumenata sa servera klijenta korištenjem Teamviewer-a
 5. usluge e-bankarstva

Korisnički pretinac

Svim svojim ugovornim korisnicima nudimo mogućnost preuzimanja predanih obrazaca PDV, JOPPD, Financijskih izvješća i salda konti kartica, te izravnu komunikaciju putem korisničkog pretinca na ovoj stranici.