Od 01.01.2014. uvedeno je novo Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja na dan..." Obrazac JOPPD za koji su propisani novi uplatni računi i šifre plaćanja.

U nastavku donosimo uplatne račune za javna davanja vezana uz primitke u vezi s radom (plaće i sl.).

 

PLAĆE ZAPOSLENIH OSOBA

Vrsta dohotkaBroj i naziv uplatnog računaPoziv na broj
Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti
temeljem radnog odnosa, (20% ili 15%)
HR1210010051863000160
Državni proračun RH
HR68 8168-OIB - JOPPD
Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje
temeljem radnog odnosa (5%)
HR7610010051700036001
Doprinos za mirovinsko osiguranje za starost na temelju
individualne kapitalizirane štednje
HR68 2283-OIB - JOPPD
Doprinos za zdravstveno osiguranje temeljem radnog odnosa (15%) HR6510010051550100001
Državni proračun RH
HR68 8486-OIB - JOPPD
Doprinos za zaštitu zdravlja na radu temeljem radnog odnosa ( 0,5%) HR6510010051550100001
Državni proračun RH
HR68 8630-OIB - JOPPD
Doprinos za zapošljavanje (1,7% ili 1,6%) HR1210010051863000160
Državni proračun RH
HR68 8753-OIB - JOPPD
Posebni doprinos za zapošljavanje osoba s invaliditetom. (0,1% ili 0,2%)l HR1210010051863000160
Državni proračun RH
HR68 8761-OIB - JOPPD
Predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi
nesamostalnog rada (plaća), (12%, 25%, 40%)
IBAN grada/općine prema
prebivalištu primatelja dohotka
HR68 1880-OIB - JOPPD

 

DODATNI DOPRINOS ZA STAŽ OSIGURANJA KOJI SE RAČUNA S POVEĆANIM TRAJANJEM

Vrsta dohotkaBroj i naziv uplatnog računaPoziv na broj
Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju
generacijske solidarnosti za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem
HR1210010051863000160
Državni proračun RH
HR68 8192-OIB - JOPPD
Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju
individualne kapitalizirane štednje za staž
osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem
HR7610010051700036001
Doprinos za mirovinsko osiguranje za starost na temelju
individualne kapi-talizirane štednje
HR68 2321-OIB - JOPPD
Doprinos za zdravstveno osiguranje temeljem radnog odnosa (15%) HR1210010051863000160
Državni proračun RH
HR68 8486-OIB - JOPPD

 

SLUŽBENI PUT U INOZEMSTVO

Vrsta dohotkaBroj i naziv uplatnog računaPoziv na broj
Posebni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu (20%) HR1210010051863000160
Državni proračun RH
HR68 8508-OIB - JOPPD

 

PODUZETNIČKA PLAĆA

Vrsta dohotkaBroj i naziv uplatnog računaPoziv na broj
Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti
temeljem obveze prema poduzetničkoj plaći 20% ili 15%
HR1210010051863000160
Državni proračun RH
HR68 8184-OIB - JOPPD
Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju
individualne kapitalizirane štednje temeljem
obveze prema poduzetničkoj plaći, 5%m
HR7610010051700036001
Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju
individualne kapitalizirane štednje
HR68 2305-OIB - JOPPD
Doprinos za zdravstveno osiguranje temeljem
obveze prema poduzetničkoj plaći, (15%)
HR1210010051863000160
Državni proračun RH
HR68 8494-OIB - JOPPD
Doprinos za zaštitu zdravlja na radu temeljem
obveze prema poduzetničkoj plaći (0,5%)
HR121001005-1863000160
Državni proračun RH
HR68 8648-OIB - JOPPD
Predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak
po osnovi nesamostalnog rada (plaća)
IBAN grada/oćine HR68 1880-OIB - JOPPD

 

OBRTNICI I SLOBODNA ZANIMANJA

Vrsta dohotkaBroj i naziv uplatnog računaPoziv na broj
Doprinos za mirovinsko osiguranje - za osiguranike
po osnovama za koje obvezu doprinosa utvrđuje
Porezna uprava rješenjem, prema propisanoj
mjesečnoj osnovici, (20% ili 15%)

HR1210010051863000160
Državni proračun RH

HR68 8214-OIB
Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju
individualne kapitalizirane štednje - za osiguranike
po osnovama za koje obvezu doprinosa utvrđuje
Porezna uprava rješenjem, prema propisanoj
mjesečnoj osnovici, (5%)
HR7610010051700036001
Doprinos za mirovinsko osiguranje
za starost na temelju individualne
kapitalizirane štednje
HR68 2046-OIB
Doprinos za zdravstveno osiguranje - za osiguranike
po osnovama za koje obvezu doprinosa utvrđuje
Porezna uprava rješenjem, prema propisanoj
mjesečnoj osnovici (15%)
HR1210010051863000160
Državni proračun RH
HR68 8478-OIB
Doprinos za zaštitu zdravlja na radu - za osiguranike
po osnovama za koje obvezu doprinosa utvrđuje
Porezna uprava, rješenjem prema propisanoj
mjesečnoj osnovici (0,5%))
HR1210010051863000160
Državni proračun RH
HR68 8591-OIB
Predujam od poreza i prireza na dohodak od obrta
i s obrtom izjednačenih djelatnosti,
na dohodak od slobodnih zanimanja i
na dohodak od poljoprivrede i šumarstva (čl. 17. i 18. Zakona),
IBAN grada/općine prema
prebivalištu poreznog obveznika
HR68 1430-OIB

 

DRUGI DOHODAK

Vrsta dohotkaBroj i naziv uplatnog računaPoziv na broj
Doprinos za mirovinsko osig. na temelju
generacijske solidarnosti temeljem drugog dohotka (20% ili 15%)
HR1210010051863000160
Državni proračun RH
HR68 8176-OIB (isplatitelja)- JOPPD
Doprinos za mirovinsko osig. na temelju
individualne kapitalizirane štednje temeljem drugog dohotka (5%)
HR7610010051700036001
Doprinos za mirovinsko osiguranje za starost
na temelju individualne kapitalizirane štednje
HR68 2291-OIB (isplatitelja)- JOPPD
Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje
temeljem drugog dohotka (15%))
HR1210010051863000160
Državni proračun RH
HR68 8540-OIB (Isplatitelja)- JOPPD
Predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak
po osnovi primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak
IBAN grada/općine
prema prebivalištu primatelja drugog dohodka*
HR68 1945-OIB isplatitelja
tj. obveznika uplate poreza- JOPPD