Pregled sati rada

Pregled sati rada po mjesecima u 2015.

 
Mjesec Ukupno mjesečni fond sati Sati - redovan rad Broj sati praznika
Siječanj 176 160 16
Veljača 160 160 0
Ožujak 176 176 0
Travanj 176 168 8
Svibanj 168 160 8
Lipanj 176 152 24
Srpanj 184 184 0
Kolovoz 168 160 8
Rujan 176 176 0
Listopad 176 168 8
Studeni 168 168 0
Prosinac 184 176 8

Državni praznici i neradni dani u 2015:

01.01.2015. četvrtak - Nova Godina
06.01.2015. utorak - Sveta tri kralja
05.04.2015. nedjelja - Uskrs
06.04.2015. ponedjeljak - Uskrsni ponedjeljak
01.05.2015. petak - Praznik rada
04.06.2015. četvrtak - Tijelovo
22.06.2015. ponedjeljak - Dan antifašističke borbe
25.06.2015. četvrtak - Dan državnosti
05.08.2015. srijeda - Dan pobjede i domovinske zahvalnosti
15.08.2015. subota - Velika Gospa
08.10.2015. četvrtak - Dan neovisnosti
01.11.2015. nedjelja - Svi sveti
25.12.2015. petak - Božić
26.12.2015. subota - Sveti Stjepan

 

Pregled sati rada po mjesecima u 2014.

 
Mjesec Ukupno mjesečni fond sati Sati - redovan rad Broj sati praznika
Siječanj 184 168 16
Veljača 160 160 0
Ožujak 168 168 0
Travanj 176 168 8
Svibanj 176 168 8
Lipanj 168 152 16
Srpanj 184 184 0
Kolovoz 168 152 16
Rujan 176 176 0
Listopad 184 176 8
Studeni 168 160 8
Prosinac 184 168 16

Državni praznici i neradni dani u 2014:

01.01.2015. srijeda - Nova Godina
06.01.2015. ponedjeljak - Sveta tri kralja
20.04.2015. nedjelja - Uskrs
21.04.2015. ponedjeljak - Uskrsni ponedjeljak
01.05.2015. četvrtak - Praznik rada
19.06.2015. četvrtak - Tijelovo
22.06.2015. nedjelja - Dan antifašističke borbe
25.06.2015. srijeda - Dan državnosti
05.08.2015. utorak - Dan pobjede i domovinske zahvalnosti
15.08.2015. petak - Velika Gospa
08.10.2015. srijeda - Dan neovisnosti
01.11.2015. subota - Svi sveti
25.12.2015. četvrtak - Božić
26.12.2015. petak - Sveti Stjepan

Osnovice i stope za plaćanje doprinosa iz i na plaće

 

 

OSNOVICE ZA RAD U PUNOM VREMENU

Doprinosi se obračunavaju prema stvarno isplaćenoj plaći koja ne može biti manja od minimalne plaće koja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. iznosi

3.029,55 kn.

Najniža mjesečna osnovica  - 2.780,05 kn

 • Najniža mjesečna osnovica, prema članku 200. stavak 3. Zakona, umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,35.
 • ako je iznos isplaćene plaće (ili naknade bolovanja na teret poslodavca) u određenim slučajevima manji od minimalne plaće, iste treba obračunati na iznos najniže mjesečne osnovice prema  Naredbi o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2015. godinu (Nar. nov., br. 153/14.).

Najviša mjesečna osnovica - 47.658,00 kn

 • Najviša mjesečna osnovica, prema članku 205. Zakona, umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 6,00.

 

E-porezna

STOPE DOPRINOSA IZ PLAĆE

 • Mirovinsko osiguranje  I. stup: 15 %
 • Mirovinsko osiguranje II. stup: 5 %
 • Osiguranici koji su samo u I. stupu: 20 %


STOPE DOPRINOSA NA PLAĆE

 • Zdravstveno osiguranje: 15 %
 • Ozljede na radu i profesionalne bolesti: 0,5 %
 • Zapošljavanje (do 20 zaposlenih):  1,7 %
 • Zapošljavanje (više od 20 zaposlenih): 1,6 % + 0,1 %

Uplatni računi i šifre plaćanja za doprinose, porez i prirez (plaća)

Od 01.01.2014. uvedeno je novo Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja na dan..." Obrazac JOPPD za koji su propisani novi uplatni računi i šifre plaćanja.

U nastavku donosimo uplatne račune za javna davanja vezana uz primitke u vezi s radom (plaće i sl.).

 

PLAĆE ZAPOSLENIH OSOBA

Vrsta dohotkaBroj i naziv uplatnog računaPoziv na broj
Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti
temeljem radnog odnosa, (20% ili 15%)
HR1210010051863000160
Državni proračun RH
HR68 8168-OIB - JOPPD
Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje
temeljem radnog odnosa (5%)
HR7610010051700036001
Doprinos za mirovinsko osiguranje za starost na temelju
individualne kapitalizirane štednje
HR68 2283-OIB - JOPPD
Doprinos za zdravstveno osiguranje temeljem radnog odnosa (15%) HR6510010051550100001
Državni proračun RH
HR68 8486-OIB - JOPPD
Doprinos za zaštitu zdravlja na radu temeljem radnog odnosa ( 0,5%) HR6510010051550100001
Državni proračun RH
HR68 8630-OIB - JOPPD
Doprinos za zapošljavanje (1,7% ili 1,6%) HR1210010051863000160
Državni proračun RH
HR68 8753-OIB - JOPPD
Posebni doprinos za zapošljavanje osoba s invaliditetom. (0,1% ili 0,2%)l HR1210010051863000160
Državni proračun RH
HR68 8761-OIB - JOPPD
Predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi
nesamostalnog rada (plaća), (12%, 25%, 40%)
IBAN grada/općine prema
prebivalištu primatelja dohotka
HR68 1880-OIB - JOPPD

 

DODATNI DOPRINOS ZA STAŽ OSIGURANJA KOJI SE RAČUNA S POVEĆANIM TRAJANJEM

Vrsta dohotkaBroj i naziv uplatnog računaPoziv na broj
Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju
generacijske solidarnosti za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem
HR1210010051863000160
Državni proračun RH
HR68 8192-OIB - JOPPD
Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju
individualne kapitalizirane štednje za staž
osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem
HR7610010051700036001
Doprinos za mirovinsko osiguranje za starost na temelju
individualne kapi-talizirane štednje
HR68 2321-OIB - JOPPD
Doprinos za zdravstveno osiguranje temeljem radnog odnosa (15%) HR1210010051863000160
Državni proračun RH
HR68 8486-OIB - JOPPD

 

SLUŽBENI PUT U INOZEMSTVO

Vrsta dohotkaBroj i naziv uplatnog računaPoziv na broj
Posebni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu (20%) HR1210010051863000160
Državni proračun RH
HR68 8508-OIB - JOPPD

 

PODUZETNIČKA PLAĆA

Vrsta dohotkaBroj i naziv uplatnog računaPoziv na broj
Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti
temeljem obveze prema poduzetničkoj plaći 20% ili 15%
HR1210010051863000160
Državni proračun RH
HR68 8184-OIB - JOPPD
Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju
individualne kapitalizirane štednje temeljem
obveze prema poduzetničkoj plaći, 5%m
HR7610010051700036001
Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju
individualne kapitalizirane štednje
HR68 2305-OIB - JOPPD
Doprinos za zdravstveno osiguranje temeljem
obveze prema poduzetničkoj plaći, (15%)
HR1210010051863000160
Državni proračun RH
HR68 8494-OIB - JOPPD
Doprinos za zaštitu zdravlja na radu temeljem
obveze prema poduzetničkoj plaći (0,5%)
HR121001005-1863000160
Državni proračun RH
HR68 8648-OIB - JOPPD
Predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak
po osnovi nesamostalnog rada (plaća)
IBAN grada/oćine HR68 1880-OIB - JOPPD

 

OBRTNICI I SLOBODNA ZANIMANJA

Vrsta dohotkaBroj i naziv uplatnog računaPoziv na broj
Doprinos za mirovinsko osiguranje - za osiguranike
po osnovama za koje obvezu doprinosa utvrđuje
Porezna uprava rješenjem, prema propisanoj
mjesečnoj osnovici, (20% ili 15%)

HR1210010051863000160
Državni proračun RH

HR68 8214-OIB
Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju
individualne kapitalizirane štednje - za osiguranike
po osnovama za koje obvezu doprinosa utvrđuje
Porezna uprava rješenjem, prema propisanoj
mjesečnoj osnovici, (5%)
HR7610010051700036001
Doprinos za mirovinsko osiguranje
za starost na temelju individualne
kapitalizirane štednje
HR68 2046-OIB
Doprinos za zdravstveno osiguranje - za osiguranike
po osnovama za koje obvezu doprinosa utvrđuje
Porezna uprava rješenjem, prema propisanoj
mjesečnoj osnovici (15%)
HR1210010051863000160
Državni proračun RH
HR68 8478-OIB
Doprinos za zaštitu zdravlja na radu - za osiguranike
po osnovama za koje obvezu doprinosa utvrđuje
Porezna uprava, rješenjem prema propisanoj
mjesečnoj osnovici (0,5%))
HR1210010051863000160
Državni proračun RH
HR68 8591-OIB
Predujam od poreza i prireza na dohodak od obrta
i s obrtom izjednačenih djelatnosti,
na dohodak od slobodnih zanimanja i
na dohodak od poljoprivrede i šumarstva (čl. 17. i 18. Zakona),
IBAN grada/općine prema
prebivalištu poreznog obveznika
HR68 1430-OIB

 

DRUGI DOHODAK

Vrsta dohotkaBroj i naziv uplatnog računaPoziv na broj
Doprinos za mirovinsko osig. na temelju
generacijske solidarnosti temeljem drugog dohotka (20% ili 15%)
HR1210010051863000160
Državni proračun RH
HR68 8176-OIB (isplatitelja)- JOPPD
Doprinos za mirovinsko osig. na temelju
individualne kapitalizirane štednje temeljem drugog dohotka (5%)
HR7610010051700036001
Doprinos za mirovinsko osiguranje za starost
na temelju individualne kapitalizirane štednje
HR68 2291-OIB (isplatitelja)- JOPPD
Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje
temeljem drugog dohotka (15%))
HR1210010051863000160
Državni proračun RH
HR68 8540-OIB (Isplatitelja)- JOPPD
Predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak
po osnovi primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak
IBAN grada/općine
prema prebivalištu primatelja drugog dohodka*
HR68 1945-OIB isplatitelja
tj. obveznika uplate poreza- JOPPD

 

Osobni odbici i porezni razredi

 

OSOBNI ODBITAK

OsnovFaktorMjesečnoGodišnje
Osnovni osobni odbitak 1,00 2.600,00 31.200,00
Uzdržavani član 0,50 1.300,00 15.600,00
Prvo dijete 0,50 1.300,00 15.600,00
Drugo dijete 0,70 1.820,00 21.840,00
Treće dijete 1,00 2.600,00 31.200,00
Četvrto dijete 1,40 3.640,00 43.680,00
Peto dijete 1,90 4.940,00 59.280,00
Dodatak za djelomičnu invalidnost 0,30 780,00 9.360,00
Dodatak za 100% invalidnosti 1,00 2.600,00 31.200,00

 

Umirovljenici

- visina mirovine a najviše 3.400,00 mjesečno / 40.800,00 godišnje

Potpomognuta područja

I. skupina    3.500,00
II. skupina    3.000,00
Područje Grada Vukovara    3.500,00

 

STOPE POREZA NA DOHODAK

 • Do 2.200,00 kn - 12%
 • Na poreznu osnovicu iznad 2.200,00 do 13.200,00 (11.000,00) - 25%
 • Iznad 13.200,00 kn - 40%

Pregled neoporezivih svota naknada, potpora i nagrada

 

NAKNADE RADNICIMA

 1. Troškovi prijevoza na posao i s posla (mjesni i/ili međumjesni) čl. 13. st. 2. t. 3. Pravilnika u visini stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte  javnog prijevoza

 2. Naknada za uporabu privatnog automobila u službene svrhe (za loko vožnju i za korištenje privatnog automobila na službenom putu) čl. 13. st. 2. t. 5. Pravilnika 2,00 kn/km

POTPORE RADNICIMA

 1. Potpore zbog bolovanja dužeg od 90 dana (godišnje) čl. 13. st. 2. t. 9. Pravilnika 2.500,00 kn
 2. Potpora zbog invalidnosti radnika (godišnje) čl. 13. st. 2. t. 6. Pravilnika 2.500,00 kn
 3. Potpora za slučaj smrti člana uže obitelji radnika (bračnog druga, roditelja, roditelja bračnog druga, djece, drugih predaka i potomaka u izravnoj liniji) čl. 13. st. 2. t. 8. Pravilnika 3.000,00 kn
 4. Potpora za slučaj smrti radnika, osim potpora koje poslodavci ispaćuju djeci radnika, a koje se smatraju neoporezivim primicima u ukupnom iznosu čl. 13. st. 2. t. 7. Pravilnika 7.500,00 kn

Napomena:
Ako se isplaćuje potpora obitelji za slučaj smrti radnika iznad neoporezivog iznosa od 7.500 kuna taj iznos podliježe obvezi obračuna samo poreza na dohodak (drugi dohodak) bez obveze obračuna doprinosa (prema čl. 209. st. 1. t. 7. Zakona o doprinosima, Nar. nov., br. 84/08. 148/13.), osim potpora djeci koje su neoporezive u ukupnom iznosu.

NAKNADE TROŠKOVA SLUŽBENOG PUTA I TERENSKI DODATAK RADNICIMA

 1. Troškovi prijevoza na službenom putu čl. 13. st. 2. t. 1. Pravilnika u visini stvarnih troškova.
 2. Troškovi noćenja na službenom putu čl. 13. st. 2. t. 2. Pravilnika u visini stvarnih troπkova bez ograničenja kategorije hotela
 3. Dnevnice u zemlji za službeno putovanje (u mjesto udaljeno najmanje 30 km) koje traje više od 12 sati dnevno 170,00 kn. Za službeno putovanje u zemlji koja traju više od 8, a manje od 12 sati, neoporezivi dio dnevnice iznosi do 85,00 kn čl. 13. st. 2. t. 13. Pravilnika.
 4. Dnevnice u inozemstvu čl. 13. st. 2. t. 14. Pravilnika do propisanog iznosa za korisnike državnog proračuna Odluka Nar. nov., br. 8/06. (Dnevnice za inozemstvo)
 5. Dnevni iznos troškova smještaja, prehrane, mjesnog prijevoza i sl. izdaci (“per diem”) čl. 13. st. 12. Pravilnika ukupan iznos troškova službenog puta koji se radnicima isplaćuju iz proračuna EU
 6. Terenski dodatak u zemlji (dnevno) - za udaljenost najmanje 30 km čl. 13. st. 2. t. 15. Pravilnika 170,00 kn
 7. Terenski dodatak u inozemstvu (dnevno) čl. 13. st. 2. t. 16. Pravilnika 250,00 kn
 8. Pomorski dodatak (dnevno) čl. 13. st. 2. t. 17. Pravilnika 250,00 kn
 9. Pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe (dnevno) čl. 13. st. 2. t. 18. Pravilnika 400,00 kn
 10. Naknada za odvojeni život (mjesečno) čl. 13. st. 2. t. 19. Pravilnika 1.600,00 kn

OTPREMNINE RADNICIMA

 1. Otpremnine prilikom odlaska u mirovinu čl. 13. st. 2. t. 20. Pravilnika 8.000,00 kn
 2. Otpremnina zbog poslovno i osobno uvjetovanih otkaza ugovora o radu prema Zakonu o radu (za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca) čl. 13. st. 2. t. 21. Pravilnika 6.400,00 kn, za invalide rada 8.000,00 kn

NAGRADE I DAROVI RADNICIMA

 1. Jubilarne nagrade:
  • za 10 godina radnog staža - 1.500,00 kn
  • za 15 godina radnog staža - 2.000,00 kn
  • za 20 godina radnog staža - 2.500,00 kn
  • za 25 godina radnog staža - 3.000,00 kn
  • za 30 godina radnog staža - 3.500,00 kn
  • za 35 godina radnog staža - 4.000,00 kn
  • za 40 godina i svakih narednih 5 godina radnog staža - 5.000,00 kn čl. 13. st. 2. t. 12. Pravilnika
 2. Prigodna nagrada radniku (godišnje) čl. 13. st. 2. t. 11. Pravilnika 2.500,00 kn
 3. Dar radniku u naravi (godišnje) čl. 16. stavak 3 t. 7. Pravilnika 400,00 kn
 4. Dar djetetu (radnika) do 15 godina starosti (godišnje) čl. 13. st. 2. t. 10. Pravilnika 600,00 kn
 5. Potpora za novorođeno dijete radnika (do visine jedne proračunske jedinice prema posebnom propisu) čl. 13. st. 2. t. 22. Pravilnika 3.326,00 kn
 6. Premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja koje poslodavac uplaćuje u korist svojeg radnika, uz njegov pristanak čl. 10. t. 17. Zakona Do 500,00 kn mjesečno odnosno 6.000,00 kn godišnje

STIPENDIJE

 1. Stipendije (učenicima srednje škole i redovnim studentima - mjesečno) čl. 45. st. 1. t. 3. Pravilnika 1.750,00 kn
 2. Stipendija koja se dodjeljuje studentima za izvrsna postignuća čl. 45. st. 1. t. 3. Pravilnika 4.000,00 kn
 3. Stipendije iz proračuna EU čl. 10. t. 13. Zakona u ukupnom iznosu isplate
 4. Stipendije na javnim natječajima koje isplaćuju zaklade, fundacije, ustanove i druge institucije, koje djeluju u skladu s posebnim propisima, osnovane s namjenom stipendiranja čl. 10. t. 18. Zakona u ukupnom iznosu isplate

STIPENDIJE, NAGRADE I NAKNADE SPORTAŠIMA

1. Sportske stipendije, koje se prema posebnim propisima isplaćuju sportašima za njihovo sportsko usavršavanje (mjesečno) čl. 45. st. 1. t. 4. Pravilnika 1.600,00 kn
2. Naknade sportašima amaterima , prema posebnim propisima (mjesečno) čl. 45. st. 1. t. 6. Pravilnika 1.600,00 kn
3. Nagrade za sportska ostvarenja (godišnje) čl. 45. st. 1. t. 5.Pravilnika 20.000,00 kn

PRIMICI UČENIKA I STUDENATA

 1. Primici učenika i studenata za rad preko ovlaštenih posrednika (godišnje) čl. 45. st. 1. t. 2. Pravilnika 50.000,00 kn
 2. Nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada (mjesečno) čl. 45. st. 1. t. 1. Pravilnika 1.600,00 kn

OSTALE POTPORE I DAROVANJA

 1. Potpore koje djeci u slučaju smrti roditelja isplaćuju pravne i fi zičke osobe te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na temelju svojih općih akata čl. 9. st. 2. t. 2.8. Zakona i čl. 209. Zakona o doprinosima (Nar. nov., br. 84/08. - 22/12.) u ukupnom iznosu isplate
 2. Darovanja za zdravstvene potrebe čl. 9. st. 1. t. 9. Zakona čl. 6. st. 6. Pravilnika do visine stvarno nastalih izdataka za tu namjenu

 

 1. Potpore koje djeci u slučaju smrti roditelja isplaćuju pravne i fi zičke osobe te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na temelju svojih općih akata čl. 9. st. 2. t. 2.8. Zakona i čl. 209. Zakona o doprinosima
(Nar. nov., br. 84/08. - 22/12.) u ukupnom iznosu isplate
2. Darovanja za zdravstvene potrebe čl. 9. st. 1. t. 9. Zakona čl. 6. st. 6. Pravilnika Do visine stvarno nastalih izdataka za tu namjenu

Korisnički pretinac

Svim svojim ugovornim korisnicima nudimo mogućnost preuzimanja predanih obrazaca PDV, JOPPD, Financijskih izvješća i salda konti kartica, te izravnu komunikaciju putem korisničkog pretinca na ovoj stranici.