* Prikazana tečajna lista preuzima se automatski sa web stranice Hrvatske narodne banke i osvježava se u istom trenutku kao na stranici HNB. Rauss d.o.o. se odriče od odgovornosti za točnost objavljenih podataka jer na iste ne može utjecati.