* Prikazana tečajna lista preuzima se automatski sa web stranice Hrvatske narodne banke i osvježava se u istom trenutku kao na stranici HNB. Rauss d.o.o. se odriče od odgovornosti za točnost objavljenih podataka jer na iste ne može utjecati.

Korisnički pretinac

Svim svojim ugovornim korisnicima nudimo mogućnost preuzimanja predanih obrazaca PDV, JOPPD, Financijskih izvješća i salda konti kartica, te izravnu komunikaciju putem korisničkog pretinca na ovoj stranici.