OSOBNI ODBITAK

OsnovFaktorMjesečnoGodišnje
Osnovni osobni odbitak 1,00 2.600,00 31.200,00
Uzdržavani član 0,50 1.300,00 15.600,00
Prvo dijete 0,50 1.300,00 15.600,00
Drugo dijete 0,70 1.820,00 21.840,00
Treće dijete 1,00 2.600,00 31.200,00
Četvrto dijete 1,40 3.640,00 43.680,00
Peto dijete 1,90 4.940,00 59.280,00
Dodatak za djelomičnu invalidnost 0,30 780,00 9.360,00
Dodatak za 100% invalidnosti 1,00 2.600,00 31.200,00

 

Umirovljenici

- visina mirovine a najviše 3.400,00 mjesečno / 40.800,00 godišnje

Potpomognuta područja

I. skupina    3.500,00
II. skupina    3.000,00
Područje Grada Vukovara    3.500,00

 

STOPE POREZA NA DOHODAK

  • Do 2.200,00 kn - 12%
  • Na poreznu osnovicu iznad 2.200,00 do 13.200,00 (11.000,00) - 25%
  • Iznad 13.200,00 kn - 40%

Korisnički pretinac

Svim svojim ugovornim korisnicima nudimo mogućnost preuzimanja predanih obrazaca PDV, JOPPD, Financijskih izvješća i salda konti kartica, te izravnu komunikaciju putem korisničkog pretinca na ovoj stranici.