Dana 28. ožujka 2015. na snagu je stupio novi, treći

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima

(Nar. nov., br. 32/15., dalje: novi Pravilnik), a čijim je stupanjem na snagu u cijelosti prestao vrijediti Pravilnik iz 2011.

Kako je novi Pravilnik stupio na snagu 28. ožujka 2015., iz istog proizlazi obveza za poslodavce da svoje evidencije o radnicima i radnom vremenu usklade s novim Pravilnikom za preostale radne dane u ožujku, počevši od 28. ožujka 2015. pa nadalje.
Pravilnikom koji je sad na snazi uvedene su neke neznatne novosti u evidenciju o radnicima i radnom vremenu, kao što su tri nova obvezna podatka:

  • vrijeme terenskog rada (vraćen je podatak iz prvog Pravilnika iz 2010.),
  • vrijeme korištenja rodiljnih i roditeljskih dopusta,
  • vrijeme nenazočnosti tijekom dnevnog rasporeda po zahtjevu radnika.

Izmijenjena i odredba o ažurnosti podataka koji moraju biti ažurni na kraju odnosno po završetku radnog dana, a samo ako neki od podataka nije poznat, odmah po saznanju tog podatka.
Skrećemo pozornost i na novu obvezu pri evidentiranju radnog vremena, a to je evidentiranje vremena dnevnog odmora i vremena tjednog odmora.
Rok za čuvanje evidencija produljen je s četiri na šest godina, odnosno, ako se s radnikom vodi radni spor, poslodavac je obvezan čuvati evidencije do pravomoćnog okončanja tog spora.

Korisnički pretinac

Svim svojim ugovornim korisnicima nudimo mogućnost preuzimanja predanih obrazaca PDV, JOPPD, Financijskih izvješća i salda konti kartica, te izravnu komunikaciju putem korisničkog pretinca na ovoj stranici.