POREZ NA DODANU VRIJEDNOST

  Uplata zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec

 • Uplatni račun: HR1210010051863000160 Državni proračun RH
 • Poziv na broj odobrenja:  68 1201 - OIB za pravne i fizičke osobe

POREZ NA POTROŠNJU

  uplata do kraja mjeseca , neovisno o tome radi li se o mjesečnim ili tromjesečnim obveznicima PDV-a

 • Uplatni račun u korist: grada/općine (Zagreb: HR342360001813300007 Grad Zagreb)
 • Poziv na broj odobrenja: 68 1708 - OIB za pravne i fizičke osobe

POREZ NA DOBITAK

  uplata do kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec u visini 1/12 porezne obveze za prethodnu godinu

 • Uplatni račun u korist: Državni proračun - račun grada/općine prema sjedištu tvrtke, odnosno prebivalištu poduzetnika "dobitaša" (Zagreb: HR5510010051713316067 Porez na dobit)
 • Poziv na broj odobrenja:  68 1651 - OIB

ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI

  uplata do kraja mjeseca za tekući mjesec

 • Uplatni račun u korist: HR8510010051700052620 Članarina HGK
 • Poziv na broj odobrenja:
  •   I. kategorija  42,00 kn mjesečno - 67 OIB - 002 - mjesec i godina
  •  II. kategorija 1.083,00 kn mjesečno - 67 OIB - 003 - mjesec i godina
  • III. kategorija 3.973,00 kn mjesečno - 67 OIB - 004 - mjesec i godina

  Za određivanje kategorije poduzetnika uzima se veličina društva izračunana na temelju financijskih izvješća dvije godine unatrag.

ČLANARINA TURISTIČKOJ ZAJEDNICI

  uplata do kraja mjeseca za tekući mjesec

 • Uplatni račun u korist: Državni proračun - račun grada/općine prema sjedištu poduzeća (Zagreb: HR7510010051713327153 Turistička zajednica)
 • Poziv na broj odobrenja: : 67 OIB pravne i fizičke osobe

SPOMENIČKA RENTA

  uplata do kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec

 • Uplatni račun u korist: Državni proračun - račun grada/općine na kojem je renta ubrana (Zagreb: HR9110010051713328708 Spomenička renta)
 • Poziv na broj odobrenja: : 67 OIB pravne i fizičke osobe

SPOMENIČKA RENTA KOJA SE PLAĆA PREMA ČETVORNOM METRU KORISNE POVRŠINE POSLOVNOG PROSTORA

 

  uplata u roku od 15 dana od dana dostave rješenja

 • Uplatni račun u korist: Državni proračun - račun grada/općine na kojem je renta ubrana (Zagreb: HR111001005 1713328693 Spomenička renta)
 • Poziv na broj odobrenja: : 67 - OIB

NAKNADA ZA KORIŠTENJE OPĆEKORISNIH FUNKCIJA ŠUMA

  uplata:  po kvartalima 30.04., 30.06., 30.09.,31.12.,

 • Uplatni računu korist:  HR4623400091100100360 Hrvatske šume d.o.o.
 • Poziv na broj odobrenja (samo pravne osobe): 67 OIB

Korisnički pretinac

Svim svojim ugovornim korisnicima nudimo mogućnost preuzimanja predanih obrazaca PDV, JOPPD, Financijskih izvješća i salda konti kartica, te izravnu komunikaciju putem korisničkog pretinca na ovoj stranici.