Skip to content
Nalazite se ovdje:Početna
Uplatni računi za doprinose, porez na dohodak i prirez
Naziv doprinosa
Broj i naziv uplatnog računa Poziv na broj
Doprinos za osnovno zdrav. osiguranje s osnove rada za poslodavca pravnu i fizičku osobu1001005-1863000160
Državni proračun
Republike Hrvatske
Pravne osobe 68 8400-OIBoznaka R-Sm (može i ne mora – 4 znamenke)
Fizičke osobe 68 8419 − OIB − oznaka R-Sm (može i ne mora – 4 znamenke)
Posebni doprinosi za prava u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti za zaposlene kod poslodavca pravne i fizičke osobe
1001005-1863000160
Državni proračun
Republike Hrvatske
Pravne osobe 68 8559 – OIBoznaka R-Sm (može i ne mora – 4 znamenke)
Fizičke osobe 68 8567 – OIB – oznaka R-Sm (može i ne mora – 4 znamenke)
Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (I. stup) s osnove rada za poslodavca pravnu i fizičku osobu1001005-1863000160
Državni proračun
Republike Hrvatske
Pravne osobe 68 8109 – OIBoznaka R-Sm (4 znamenke)
Fizičke osobe 68 8117 – OIB – oznaka R-Sm (4 znamenke)
Dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za staž osiguranja koji se računa u povećanom trajanju (I. stup)
1001005-1863000160
Državni proračun
Republike Hrvatske
Pravne osobe 68 8150 – OIBoznaka R-Sm (4 znamenke)
Fizičke osobe 68 8150 – OIB – oznaka R-Sm (4 znamenke)
Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (5% za II. stup) za radnike koji su zaposleni kod pravnih i fizičkih osoba
1001005-1700036001
Doprinos za MO na temelju individualne
kapitalizirane štednje
Pravne osobe 68 2003 – OIB – oznaka R-Sm (4 znamenke)
Fizičke osobe 68 2011 – OIB – oznaka R-Sm (4 znamenke)
Dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za sva osiguranja koji se računa u povećanom trajanju (II. stup)
1001005-1700036001
Doprinos za MO na temelju individualne
kapitalizirane štednje
Pravne osobe 68 2020 – OIBoznaka R-Sm (4 znamenke)
Fizičke osobe 68 2020 – OIB – oznaka R-Sm (4 znamenke)
Doprinos za zapošljavanje na plaće zaposlenih 1001005-1863000160
Državni proračun
Republike Hrvatske
Pravne osobe 68 8702 – OIB – oznaka R-Sm (može i ne mora – 4 znamenke)
Fizičke osobe 68 8702 – OIB – oznaka R-Sm (može i ne mora – 4 znamenke)
Poseban doprinos za zapošljavanje osoba s invalidnošću
1001005-1863000160
Državni proračun
Republike Hrvatske
Pravne osobe 68 8729 – OIBoznaka R-Sm (može i ne mora – 4 znamenke)
Fizičke osobe 68 8729 – OIB – oznaka R-Sm (može i ne mora – 4 znamenke)
Doprinosi za osnovno zdrav. osig. za osiguranike samostalne obveznike koji plaćaju doprinos na temelju rješenja PU
1001005-1863000160
Državni proračun
Republike Hrvatske
Pravne osobe 68 8478 – OIBoznaka R-Sm (može i ne mora – 4 znamenke)
Fizičke osobe 68 8478 – OIB – oznaka R-Sm (može i ne mora – 4 znamenke)
Posebni doprinos za prava u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti za osiguranike koji doprinos plaćaju prema rješenju PU
1001005-1863000160
Državni proračun
Republike Hrvatske
Pravne osobe 68 8591 – OIBoznaka R-Sm (može i ne mora – 4 znamenke)
Fizičke osobe 68 8591 – OIB – oznaka R-Sm (može i ne mora – 4 znamenke)
Doprinos za mir. osigur. na temelju generac. solidarnosti za osiguranike samostalne djelatnosti koji plaćaju doprinos temeljem rješenja PU
1001005-1863000160
Državni proračun
Republike Hrvatske
Pravne osobe 68 8214 – OIBoznaka R-Sm (može i ne mora – 4 znamenke)
Fizičke osobe 68 8214 – OIB – oznaka R-Sm (može i ne mora – 4 znamenke)
Doprinos za MO na temelju generac. solidarnosti za osiguranike samostalne djelatnosti koji plaćaju doprinos temeljem rješenja PU
1001005-1863000160
Državni proračun
Republike Hrvatske
Pravne osobe 68 8214 – OIBoznaka R-Sm (može i ne mora – 4 znamenke)
Fizičke osobe 68 8214 – OIB – oznaka R-Sm (može i ne mora – 4 znamenke)
Doprinos za MO na temelju individualne kapitalizirane štednje za osiguranike samostalne obveznike koji plaćaju doprinos prema rješenju PU
1001005-1700036001
Doprinos za MO na temelju individualne kapitalizirane štednje
Pravne osobe 68 2046 – OIBoznaka R-Sm (4 znamenke)
Fizičke osobe 68 2046 – OIB – oznaka R-Sm (4 znamenke)
Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada
Račun grada/općine prema prebivalištu posloprimca npr. za Zagreb:
1001005-1713312009
Pravne osobe 68 1406 – OIBoznaka R-Sm (može i ne mora – 4 znamenke)
Fizičke osobe 68 1406 – OIB – oznaka R-Sm (može i ne mora – 4 znamenke)
Posebni porez na neto plaću
1001005-1863000160
Državni proračun
Republike Hrvatske
Pravne osobe  1902 - OIB
Doprinos za MO na temelju generacijske solidarnosti (I. stup) na poduzetničku plaću
1001005-1863000160
Državni proračun
Republike Hrvatske
68 8303 – OIB – oznaka R-Sm (4 znamenke)
Doprinos za MO na temelju individualne kapitalne štednje (II. stup) na poduzetničku
plaću
1001005-1700036001
Doprinos za MO na temelju individualne
kapitalizirane štednje
68 2216 – OIBoznaka R-Sm (4 znamenke)
Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje na poduzetničku plaću
1001005-1863000160
Državni proračun
Republike Hrvatske
68 8680 – OIBoznaka R-Sm (4 znamenke)
Posebni doprinos za prava u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti na poduzetničku plaću
1001005-1863000160
Državni proračun
Republike Hrvatske
68 8699 – OIBoznaka R-Sm (4 znamenke)
 

HNB tečajna lista

Današnji tečaj kune
21.12.2014
Srednji
CHF CHF
1
6,367552
USD USD
1
6,251722
EUR EUR
1
7,663986
$ Odabit valute
= Odabit valute

Ulaz za korisnike


Zaboravili ste šifru?

Korisne informacije

Anketa

Koji kriterij Vam je najvažniji pri odabiru knjigovodstvenog servisa?